Kuchyňa CARMEN -50% do konca Júna

Product was successfully added to your shopping cart.

O nás

Location

Založenie firmy 1990

V tomto období som pracovala ako bytová architektka v Obchode s nábytkom š.p. na predajni v Lučenci. Od prvých dní ako sa pripravovala v Československu malá privatizácia, začali aj moje podnikateľské aktivity. V októbri som získala živnostenský list a v novembri som navštívila prvé celoštátne kontrakty v Starom Smokovci. Napriek absencii skúseností sa mi podarilo zúročiť svoje kontakty zo strednej, vysokej školy ale hlavne z predchádzajúceho zamestnania v Mieri š.p. Pod podnikové riaditeľstvo MIER š.p. Topoľčany patrili závody vo Fiľakove, Leviciach, Nitre, Uhrovci, Bánovciach nad Bebravou, Topoľčanoch, Hlohovci, Blatnici a Lučenci, kde som pracovala na technickej príprave výroby. Lučenecký závod mal dve prevádzky - vyrábali sa tu čalúnené súpravy, ale aj obývacie steny na báze dyhovanej DTD. Táto práca vytvorila základ môjho poznania konštrukcie a tvorby nábytku. Dodávku nakontrahovaného nábytku som načasovala na apríl 1991, kde som rozviazala pracovný pomer v Obchode s nábytkom a prenajala som predajné a skladové priestory.

1990
Picture

Otvorenie firmy 1991

V máji 1991, v čase nedostatku dobrého nábytku, som zorganizovala predajnú výstavu nábytku a bytových doplnkov v Lučenci. Pomocou tejto aktivity som získala:

- finančné prostriedky potrebné na úspešné vydraženie obchodu s nábytkom

- zákazníkov a dodávateľov

Výstava nábytku 1991 Výstava nábytku 1991-2

7. júla som úspešne vydražila predajňu nábytku v Lučenci a nastúpila som na podnikateľskú dráhu, ktorá by nebola mohla byť úspešná bez najbližších ľudí - manžela, ktorý mal pre moju prácu pochopenie a porozumenie, svokry, ktorá mi pomáhala s výchovou a opaterou detí a rodičov, ktorí mi pomohli finančne v podnikateľských začiatkoch.

Predajňa 1991 1991
Location

Výstava nábytku v Šalgotarjáne 1992

Okrem rekonštrukcie budovy patrila k významným aktivitám firmy výstava nábytku v Šalgotarjáne v Maďarsku. Jej poslaním bolo zmapovať zahraničný trh v neďalekom župnom meste a otestovať možnosti cezhraničnej spolupráce.

Výstava nábytku v Šalgotarjáne 1992 Výstava nábytku v Šalgotarjáne 1992-2 1992
Location

Dizajn Akadémia 1993

Vzniká samostatný Slovenský štát. Táto udalosť priniesla veľa komplikácií v obchode, ako bolo kolkovanie československých bankoviek, vo februári došlo k devalvácii slovenskej meny. Nakontrahovaný nábytok z novembra 1992 z Českej republiky sa po menovej odluke vo februári 1993 predražil o cca 40%. Prišli problémy s colnými bariérami, zákony a nové pravidlá sme riešili za pochodu a často krát sme improvizovali. Dochádza k rozpadu štátnych firiem, k chaotickej privatizácii, čo bola živná pôda pre podvodníkov, zlodejov. Negatívne dopady v obchode som sa snažila kompenzovať aktivitami spojenými s akademickou pôdou na Drevárskej fakulte TU vo Zvolene, kde sa otvoril nový odbor: Dizajn nábytku. Okrem inžinierskeho odboru som participovala na otvorení bakalárskeho štúdia: Poradenstvo pre zariaďovanie interiéru. Snaha spropagovať dizajn nábytku, modernizovať interiér a kultúru bývania na Slovensku ma priviedlo k myšlienke v spolupráci s riaditeľkou Novohradskej Galérie PhDr. Kingou Szabovou zorganizovať výstavu prác študentov dizajnu Drevárskej fakulty TU vo Zvolene. Vďaka záujmu a vysokej úrovni tejto prehliadky sa v nasledujúcom roku prihlásili aj študenti dizajnu z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Strojníckej fakulty TU Košiciach (neskôr Fakulty umení) a Fakulta architektúry STU v Bratislave.

Tak vzniká tradícia DIZAJN AKADÉMIE v Lučenci. Pokladala som za veľmi potrebné prispieť k vzájomnej komunikácii a dialógu medzi dizajnérmi, výrobcami, obchodníkmi, zákazníkmi, študentami a pedagógmi. Práca s týmito odborníkmi ma obohatila a posunula v poznaní a vzdelaní v našom odbore. Od roku 2003 túto štafetu prevzal Agrokomplex, ktorý počas výstavy Nábytok a bývanie organizuje v spolupráci s Centrom dizajnu FÓRUM DIZAJNU v Nitre.

Dizajn Akadémia 1993 Dizajn Akadémia 1993-3 1993
Picture

Spolupráca s firmou IDEA Nitra 1994

Prebehla rozsiahla rekonštrukcia predajne D-nábytok v Lučenci v spolupráci s dodávateľskou firmou IDEA Nitra.

Spolupráca s firmou IDEA Nitra 1994 1994
Picture

Otvorenie predajne vo Zvolene 1995

Vo februári som kúpila predajňu s nábytkom vo Zvolene a v marci sme zahájili predaj.

Otvorenie predajne vo Zvolene 1995 1995
Location

Otvorenie Dizajn štúdia v Lučenci 1999

Vo februári slávnostné otvorenie dizajnérskeho štúdia a zrekonštruovaných priestorov predajne v Lučenci.

Otvorenie Dizajn štúdia v Lučenci 1999 Otvorenie Dizajn štúdia v Lučenci 1999 1999
Location

Výstava, Národná cena za dizajn 2000

D-nábytok a Slovenské centrum dizajnu zorganizovali v roku 2000 výstavu NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 1999.

Výstava, Národná cena za dizajn 2000 Výstava, Národná cena za dizajn 2000 2000
Location

Otvorenie novo postavenej predajne vo Zvolene 2002

Október - kolaudácia predajne D-nábytok vo Zvolene.

Otvorenie novo postavenej predajne vo Zvolene 2002 2002
Location

Otvorenie predajne v Šalgotarjáne 2004

1.mája vstupuje Slovenská republika do Európskej Únie. Táto udalosť prispela k založeniu firmy D-nábytok BÚTOR v Maďarsku a 1.októbra začína predaj nábytku v Šalgotarjáne.

Otvorenie predajne v Šalgotarjáne 2004 Otvorenie predajne v Šalgotarjáne 2004 2004
Location

Výstava Budapešť 2005

V novembri 2005 sme sa zúčastnili medzinárodnej výstavy nábytku v Budapešti.

Výstava Budapešť 2005 Výstava Budapešť 2005 2005